Vanaf 1900 veranderde de provincie Limburg drastisch door de ontdekking van het zwarte goud. De uitgestrekte heide maakte plaats voor een gigantische mijnindustrie. Ruim honderd jaar later zijn de sporen van dat mijnverleden bewaard in een unieke collectie glasplaten.

De fotoverzameling geeft een interessant historisch beeld van wat de mijnontginning voor Limburg betekend heeft. Het prachtig staaltje fotografie laat niemand onberoerd. 

Breekbaar Verleden; een reizende tentoonstelling, boek én website; wil deze uitzonderlijke collectie in de kijker plaatsen. Foto’s van vreemde afdiepingstorens, immense mijngebouwen en machines, trotse mijnwerkers, bruisend citéleven … bieden een prachtig overzicht van de grote kolenrush.

TENTOONSTELLING

18.06.2011 - 28.08.2011
Stadsmuseum Bree

Oud Stadhuis
Markt z/n
3960 Bree


De tentoonstelling BREEKBAAR VERLEDEN is toegankelijk voor het publiek:
- elke werkdag van 10-12u
en van 14-16.30u

- elke zondag van 14u - 17u
- zaterdags enkel op afspraak
- gesloten op 11/07, 21/07 en 15/08

contact: erfgoed@bree.be, 089 84 85 60 of 089 84 86 95


MEER INFO

www.breekbaarverleden.be
www.erfgoedbree.be


FOTOBOEK

Het fotoboek Breekbaar Verleden (auteurs: Ward Segers en Danny Veys) is een uitgave van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. Het is te koop via OKV, het Rijksarchief te Hasselt of op de tentoonstelling en kost 25 euro.


ONLINE COLLECTIE

De Visu-link van het Rijksarchief wijst u de weg naar de volledige collectie.